04.12.2017 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej

27 listopada 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 4 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na rok 2018.
3. Informacja o realizacji wniosków o pozyskanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej w 2017 r.
4. Informacja dotycząca wieloletniej prognozy kosztów utrzymania oświaty miejskiej w oparciu o prognozy demograficzne.
5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Sujka