05.06.2018 r. LIII Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

1 czerwca 2018


Zapraszam na
LIII Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu
5 czerwca 2018 roku o godz. 13:30
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Wyjaśnienia Prezydenta Miasta, Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, dotyczące informacji, które ukazały się w materiale tygodnika Gazeta Radomszczańska z dnia 30.05.2018 r. pt. „Tajemnice kampanii Prezydenta Ferenca”  w zakresie możliwości narażenia spółki na straty finansowe.
3. Zamknięcie LIII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Łukasz Więcek