05.09.2017 r. Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Radomsku oraz Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radomszczańskiego

23 sierpnia 2017


Uprzejmie zapraszam na wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Radomsku oraz Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radomszczańskiego, które odbędzie się w dniu 5 września 2017 roku o godz. 12:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

1. Dyskusja o perspektywach rozwoju miejsc rekreacji wodnej dla mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego i Radomska oraz zajęcie stanowiska Komisji w tej sprawie.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji  
Rafał Dębski