05.12.2017 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

27 listopada 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 roku o godz. 09:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat wydatków dotyczących promocji Radomska.
2. Ocena celowości wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie miasta.
3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Magdalena Spólnicka