06.09.2019 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej

5 września 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu:

6 września 2019 r. o godz. 11:00

w sali 105 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Radomska za I półrocze 2019 r.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.

  4. Sprawy różne.

     

Przewodnicząca Komisji

 

Dorota Sujka