06.09.2019 r. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

2 września 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu:

 

6 września 2019 r. o godz. 9:00

w sali 105 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie petycji Szulc-Efekt sp. z o.o.z dnia 11.07.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.07.2019 r.) w sprawie dokonania analizy dotyczącej opublikowania w BIP wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych.

  2. Rozpatrzenie petycji Radcy Prawnego Konrada Cezarego Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomyz dnia 26.07.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.07.2019 r.) w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

  3. Rozpatrzenie petycji Radomszczańskiego Alarmu Smogowego z dnia 04.07.2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.07.2019 r.) w sprawie zaniechania wycinki topoli berlińskiej rosnącej na miejskim terenie przy ul. Żeromskiego oraz nadanie drzewu statusu pomnika przyrody ożywionej.

  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Piotr Lisowski