10.05.2016r. Posiedzenie Komisji do spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

4 maja 2016


Zapraszam na posiedzenie Komisji do spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się

w dniu 10 maja 2016 roku o godz. 12:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

 Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zapewnienia na czas nieokreślony na terenie Miasta Radomska warunków do osiedlenia w 2017 roku nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu, lub innej republiki środkowo - azjatyckiej byłego ZSRR.
  2. Informacja nt. okresu oczekiwania radomszczan na przyjęcie do lekarzy specjalistów oraz wykonywania badań specjalistycznych w ośrodkach zdrowia na terenie Radomska.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2016.
  4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku za 2015 r.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok.
  6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 r.
  7. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Gębicz