1.03.2017 r. Posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

24 lutego 2017


 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 1 marca 2017 roku o godz. 15 : 30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2017. (załączniki do projektu uchwały na płycie CD)

3. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za  rok 2016 rok. (materiał na płycie CD)

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw będących własnością Miasta Radomska.

5. Ocena jakości powietrza w mieście Radomsku.

6. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji

Beata Kowalska