1.03.2017 r. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

24 lutego 2017


         Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 1 marca 2017 roku o godz. 14 : 00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.

2.     MPK Sp. z o.o. – analiza planów inwestycyjnych oraz funkcjonowania przedsiębiorstwa.

3.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Radomsko w 2017 roku.

4.     Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radomska” w roku 2016.

5.     Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

Tomasz Kornacki