1.03.2017 r. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

24 lutego 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 1 marca 2017 r. o godz. 11:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radomsko, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Radomsko, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

  5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Radomsko.

  6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

Paweł Pichit