11.05.2016r. Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

6 maja 2016


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 11 maja 2016r. o godz. 8:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2016.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.
  3. Zapoznanie się ze Studium Komunikacyjnym Miasta Radomska.
  4. Sprawy różne.

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 Jacek Gębicz