12.04.2018 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

5 kwietnia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godz. 9:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Informacja na temat osób fizycznych i prawnych zwolnionych z podatku od nieruchomości w 2017 roku.
2. Informacja na temat wydatków na promocję Radomska realizowanych w 2017 roku.
3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Magdalena Spólnicka