12.07.2016r. XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

8 lipca 2016


Uprzejmie zapraszam na

XXVIII Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,

zwołaną w trybie art. 20 ust. 3

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

która odbędzie się w dniu

12 lipca 2016 roku o godz. 14 : 00

w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.

  2. Dyskusja w sprawie planowanych wariantów przebiegu projektowanej obwodnicy Miasta Radomska dla wypracowania wspólnego stanowiska Radnych Rady Miejskiej w Radomsku, Prezydenta Miasta Radomska i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Radomsku przy ul. Piaskowej na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Radomsku.

  4. Zamknięcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.