13.05.2016r.Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

6 maja 2016


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu:
 
13 maja 2016 r. o godz. 10 : 30
 
w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
 
 
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2016.

  3. Rozpatrzenie pisma Komitetu Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Radomsku w sprawie pomnika Henryka Fajta.

  4. Omówienie możliwości upamiętnienia lotników polskich, poległych podczas walk lotnictwa polskiego w Kampanii Wrześniowej 1939 roku.

  5. Rozpatrzenie pisma w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Między Wartą i Pilicą”.

  6. Sprawy różne.

 
 
Przewodniczący Komisji
 
Paweł Pichit