14.12.2018 r. Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

12 grudnia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 12:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta    Radomsko na rok 2018
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na rok 2019 – w zakresie rozwoju miasta i planowania przestrzennego.
5. Informacja w sprawie wydanych decyzji dotyczących naliczenia opłat planistycznych w roku 2018.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Jacek Gębicz