15.05.2018 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

9 maja 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 15 maja 2018 roku o godz. 9:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpatrzenie pisma z dnia 14 kwietnia 2018 r. dotyczące działania Prezydenta Miasta Radomska.
2. Kontrola procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy w latach 2016 - 2017 oraz weryfikacja wybranych wniosków.
3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Magdalena Spólnicka