15.11.2017 r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

6 listopada 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2017 roku o godz. 08:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Wynik finansowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Radomsku za 2016 rok (materiał wysłany e-mail).
2. Analiza gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy – umowy sprzedaży, zakupu najmu i dzierżawy za 2016 rok.
3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Magdalena Spólnicka