16.03.2018 r. Posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

14 marca 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się dniu 16 marca 2018 roku o godz. 12 : 30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok oraz przedstawienia wykazu potrzeb związanych z realizacją zadań na rok 2018 (materiał na płycie CD)
  2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku za  rok 2017 (materiał na płycie CD)
  3. Sprawy różne.

Łukasz Więcek

Przewodniczący Rady Miejskiej