16.03.2018 r. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

14 marca 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 16 marca 2018 roku o godz. 13:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

  1. Przedstawienie koncepcji Parku przy ul. Sierakowskiego.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Radomsko.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Radomsko w 2018 roku.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania nieruchomości w dzierżawę w drodze przetargu.
  5. Sprawy różne.

 Przewodniczący Komisji

 Tomasz Kornacki