16.04.2018 r. Komisja Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

11 kwietnia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz. 13:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1.  Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasto Radomsko za rok 2017 (materiał na płycie CD).
2.  Zapoznanie się z wnioskiem Miejskiej Rady Seniorów przyjętego w dn. 27.02.2018r.
3.  Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Beata Kowalska