16.04.2018 r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

11 kwietnia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz. 14:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/414/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/174/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Radomsku przy ul. Targowej 4.
4. Rozpatrzenie petycji Radomszczańskiego Uniwersytetu III Wieku w sprawie przyznania bezpłatnych przejazdów autobusem MPK dla seniorów + 60.
5. Sprawy różne.

Wiceprzewodniczący Komisji
Andrzej Otoliński