16.04.2018 r. Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

11 kwietnia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz.  8:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania nieruchomości w dzierżawę w drodze przetargu.
2.    Bieżący monitoring prac związanych z przygotowaniem koncepcji zbiornika rekreacyjnego.
3.    Bieżący monitoring prac związanych z rewitalizacją – przedstawienie projektu.
4.    Informacja nt. realizacji II etapu rewaloryzacji Parku Świętojańskiego.
5.    Rozpatrzenie wniosku Miejskiej Rady Seniorów przyjętego w dn. 27.02.2018r
6.    Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Rafał Dębski