16.05.2016r.XXVI Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

6 maja 2016


Uprzejmie zapraszam na
XXVI Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
16 maja 2016 roku o godz. 10 : 00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.
 
Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.

 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.

 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2016.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia oraz określenia wysokości opłaty prolongacyjnej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku za rok 2015 – materiał na płycie CD.

 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 – materiał na płycie CD.

 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015 – materiał na płycie CD.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego wraz z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020 – materiał na płycie CD.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia na czas nieokreślony na terenie Miasta Radomska warunków do osiedlenia w 2017 roku nieokreślonej imiennie rodzinie polskiego pochodzenia repatriowanej z Kazachstanu lub innej republiki środkowo – azjatyckiej byłego ZSRR.

 12. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 24 marca 2016 roku do dnia 4 maja 2016 roku.

 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.