16.05.2018 r. Komisja Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

11 maja 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku o godz. 8:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.


Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Radomska za 2017 r. w zakresie rodziny, zdrowia, opieki socjalnej.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Beata Kowalska