17.04.2018 r. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

12 kwietnia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 17 kwietnia 2018 r. o godz. 12:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Domu Kultury w Radomsku za 2017 r.
2. Sprawozdanie z działalności Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego w Radomsku za 2017 r.
3. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku za 2017 r.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku za 2017 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/453/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 kwietnia 2014 r., w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Radomsko.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Miasto Radomsko.
8. Sprawozdanie z przebiegu akcji „Zima w mieście 2018”.
9. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Pichit