17.04.2018 r. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

12 kwietnia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 17 kwietnia 2018  r. o godz. 11:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w Radomsku oraz ocena stanu bezpieczeństwa publicznego za 2017 r.
2. Rozpatrzenie pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania zakupu samochodu.
3. Rozpatrzenie możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Rolnej na odcinku od ul. Skoczyńskiego do ul. Tysiąclecia.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Kałdoński