17.04.2018 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej

12 kwietnia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 17 kwietnia 2018 r. o godz. 9:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących 4. edycji budżetu obywatelskiego.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Sujka