17.05.2018 r. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

14 maja 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 17 maja 2018 r. o godz. 11:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie pisma Pana Bogdana Węgrzyńskiego, Przewodniczącego Międzyszkolnej Komisji Oświaty NSZZ „Solidarność” Powiatu Radomszczańskiego z dnia 16.04.2018 r. w sprawie systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Radomsko.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2017 rok w zakresie oświaty, kultury, kultury fizycznej.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/273/2005 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 czerwca 2005 r.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/453/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 9 kwietnia 2014 r., w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Radomsko.
9. Informacja na temat kierowanych do radomszczan imprez kulturalnych planowanych przez Urząd Miasta na rok 2018.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Pichit