17.05.2018 r. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

14 maja 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 17 maja 2018  r. o godz. 8:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2017 rok w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
3. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji
Paweł Kałdoński