17.12.2018 r. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

12 grudnia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018  r. o godz. 8:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na rok 2019 w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku.
5. Informacja na temat zabezpieczeń mieszkańców zamieszkujących w zasobach miejskich pod względem drożności  ciągów kominowych i wentylacyjnych.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Kałdoński