17.12.2018 r. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

12 grudnia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na rok 2019 w zakresie oświaty, kultury, kultury fizycznej.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia i nadania Statutu Muzeum Regionalnemu im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego Muzeum Regionalnemu im. Stanisława Sankowskiego przy ul. Narutowicza 1 w Radomsku.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Radomsko do wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Radomszczańskiego.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Miasto Radomsko za rok szkolny 2017/2018 – płyta CD.
8. Informacja z realizacji założeń reformy oświatowej obowiązującej od 1 września 2017 roku w zakresie kadry nauczycielskiej, obsługi administracyjnej, wykonania niezbędnych prac remontowych w miejskich placówkach oświatowych oraz związanych z tym koszów finansowych.
9. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Pichit