18.12.2018 r. Komisja Budżetowa

12 grudnia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu oraz określenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na rok 2019.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
7. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku.
8. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Sujka