18.12.2018 r. Komisja do spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

12 grudnia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 roku o godz. 9:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomsko na rok 2019 – w zakresie rodziny, zdrowia, opieki socjalnej.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA w Radomsku ul. Armii Krajowej 34.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Łukasz Więcek