19.05.2016r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku

13 maja 2016


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu

 
19 maja 2016 roku o godz.  9:00
 
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5
 
Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Analiza sposobu gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy – umowy najmu, dzierżawy, sprzedaży.
  2. Analiza procedury wydawania przez Urząd Miasta Radomska decyzji o warunkach zabudowy – weryfikacja wybranych wniosków.
  3. Sprawy różne.
 
 
 
 
                                                                    Przewodnicząca Komisji                                         
                                                                        Magdalena Spólnicka