19.06.2017r. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

14 czerwca 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 19 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Korzystania z Grilla Miejskiego w Radomsku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w Radomsku.
4. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego, za rok 2016.
5. Informacja dotycząca liczby dzieci korzystających z prywatnych żłobków oraz przedszkoli w Radomsku w 2016 r.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Pichit