19.06.2017r. Posiedzenie Komisji Budżetowej

14 czerwca 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 19 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.


Proponowany porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych w 2017 r., ze środków budżetu Gminy Miasta Radomsko na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza mających na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Radomsko poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych, realizowanych przez osoby fizyczne.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Sujka