19.06.2018 r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

14 czerwca 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 11:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Radomska.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Radomsko na przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji na terenie Miasta Radomsko w ramach programu "PROGRAM OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI - edycja II"
5. Sprawy różne.
6. Stan zieleni i oświetlenia miasta – wizja lokalna.

Wiceprzewodniczący Komisji
Andrzej Otoliński