19.11.2018 r. Sesja Rady Miejskiej nowej kadencji

15 listopada 2018


Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim działając na podstawie art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z przepisami art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) zwołuje sesję Rady Miejskiej w Radomsku na dzień 19 listopada 2018 r. na godz. 10.00, która odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 , w sali 104.

sesja