20.06.2018 r. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

14 czerwca 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 20 czerwca 2018 r. o godz. 8:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego, za rok 2017.
3. Informacja dotycząca liczby dzieci korzystających z prywatnych żłobków oraz przedszkoli w Radomsku w 2017 r.
4. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Więcek