20.06.2018 r. Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

14 czerwca 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku o godz.  10:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
2. Zaopiniowanie projektu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Narutowicza, Plac 3-go Maja, Reymonta, Al. Jana Pawła II.
3. Przedstawienie koncepcji „Przebudowy ul. Piłsudskiego”, „Rozbudowy ul. Nadrzecznej” oraz „Budowy parkingu przy ul. Nadrzecznej w Radomsku” (płyta CD).
4. Bieżący monitoring prac związanych z budową basenu.
5. Monitoring procesu projektowania zachodniej obwodnicy Radomska.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji  
Rafał Dębski