20.12.2017 r. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

13 grudnia 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/228/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 29 listopada 2016 r., w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Radomsku oraz nadania jej statutu.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/337/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Radomsko do wykonania przez Miejska Bibliotekę Publiczną w  Radomsku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Radomszczańskiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
11. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Pichit