20.12.2017 r. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego

13 grudnia 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 20 grudnia 2017 r. o godz. 9:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2018 rok.
2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Kałdoński