20.12.2017 r. Posiedzenie Komisji Budżetowej

13 grudnia 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1 Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu oraz określenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
5.Informacja dotycząca wieloletniej prognozy kosztów utrzymania oświaty miejskiej w oparciu o prognozy demograficzne (materiał wysłany na poprzednią Komisję).
6.Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Dorota Sujka