23.01.2018 r. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego

19 stycznia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018  r. o godz. 8:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej za 2017 rok.
2. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Radomsku na 2018 rok.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Paweł Kałdoński