23.02.2018 r. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej

19 lutego 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 roku o godz. 14:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Rozpatrzenie pisma Parafii Katolickiej p.w. Św. Lamberta B.M. z dnia 12.02.2018r.
2. Przedstawienie wstępnej koncepcji parku przy ul. Św. Jadwigi Królowej.
3. Rozpatrzenie wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z dn. 09.02.2018r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla miasta Radomska na lata 2018-2030r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/172/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie opłaty targowej.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/174/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Radomsku przy ul. Targowej 4.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Stolarzy, oznaczonej numerem działki 5/138 o powierzchni 0,4621 ha, obręb geodezyjny nr 36.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Stolarzy, oznaczonej numerami działek 5/139, 5/137, 5/145 o łącznej powierzchni 3,7000 ha, obręb geodezyjny nr 36.
10. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kornacki