23.11.2018 r. Kolejne posiedzenie I Sesji Rady Miejskiej

20 listopada 2018


Zapraszam
na kolejne posiedzenie
I Sesji Rady Miejskiej w Radomsku,
zwołane na podstawie §32 ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXI/168/08
Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 marca 2008 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radomska,
które odbędzie się w dniu
23 listopada 2018 roku o godz. 10:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Rafał Dębski