25.01.2018 r. Komisja Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

19 stycznia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Do Spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 roku o godz. 13:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2018.
3.Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017.
4.Plan pracy Komisji na 2018 rok.
5.Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji
Beata Kowalska