25.01.2018 r. Komisja Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

19 stycznia 2018


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018 roku o godz.  9:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2017
2. Plan pracy Komisji na 2018 r.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
4. Omówienie postępów prac związanych z umieszczeniem dodatkowych czujników pomiaru zanieczyszczonego powietrza pyłów PM2,5 oraz PM10 na terenie miasta Radomska (wniosek radnych Klubu Platforma Dialogu z dn.21.12.2017r.)     
5. Informacja na temat analiz prowadzonych procedur planistycznych z wyznaczonymi priorytetami.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Rafał Dębski