25.01.2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

22 stycznia 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomsku, które odbędzie się w dniu: 25 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 w sali 104 Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomsku.
2. Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radomsku na 2019 r.
3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Piotr Lisowski