25.01.2019 r. Posiedzenie Komisji do spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

22 stycznia 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 roku o godz. 13:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta    Radomsko na rok 2019.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na 2019 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2018 rok.
6. Plan pracy Komisji na rok 2019.
7. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Łukasz Więcek